Aleksandra Kotecka

Aleksandra Kotecka - współpracuje z Teatrem ZAR od 2004 r. Brała udział w powstawaniu spektakli Cesarskie Cięcie i Anhelli. Absolwentka filologii rosyjskiej we Wrocławiu oraz produkcji telewizyjnej i filmowej w Warszawie. Zajmuje się polifonicznym śpiewem gruzińskim, nad którym pracuje zarówno podczas wypraw źródłowych, jak i w ramach własnych poszukiwań. Wraz z Ewą Pasikowską i Tomaszem Wierzbowskim prowadzi projekt wnikliwej pracy z gruzińskim materiałem muzycznym, który zapoczątkowany został sesją pracy z Malchazem Erkvanidze w czerwcu 2014. Efekty tej pracy prezentowane są na koncertach (Wrocław, Londyn). Oprócz tego w kręgu jej głównych zainteresowań znajduje się muzyka prawosławia, którą poznawała we Lwowie, Sankt Petersburgu i Supraślu. Efektami swojej pracy dzieli się podczas warsztatów. Poza projektami Teatru ZAR współtworzyła również muzykę do spektaklu Heresy Black oraz do filmu Daas. Gra na wiolonczeli. Praktykuje yogę.

Wraz z projektem Armine poszerzyła swój warsztat o perską i ormiańską muzykę modalną.

Aleksandra Kotecka (fot. Magdalena Mądra)