Ewa Pasikowska

Ewa Pasikowska urodziła się we Wrocławiu w 1984 roku, studiowała filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Należała do grupy, która uformowała Teatr ZAR w 2002 roku; była członkiem zespołu do 2012 roku. W trakcie pracy z Teatrem ZAR brała udział w ekspedycjach do Gruzji, Bułgarii, na Korsykę i Sardynię; oraz uczestniczyła jako aktor-muzyk w trzech spektaklach, które uformowały Tryptyk: Ewangelie Dziecińtwa. Pod kierunkiem Natalii Polovynki z Maisterni Pisni (Lwów, Ukraina) uczyła się tradycyjnych ukraińskich pieśni cerkiewnych (Irmos). W 2012 r. przeniosła się do Londynu, gdzie wraz z reżyserem Andreiem Biziorkiem założyła Waving Not Drowning! Physical Theatre - zespół, z którym obecnie pracuje. Gra na kilku instrumentach.

Ewa Pasikowska