Magdalena Mądra

Magdalena Mądra - absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2009 doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pod opieką prof. Janusza Deglera opracowywała materiały na temat okresu parateatralnego Teatru Laboratorium. Obecnie doktorantka w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę na temat pracy Jerzego Grotowskiego z perspektywy gender studies pod opieką prof. Dariusza Kosińskiego. Pracuje w dziale organizacji Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Managerka i członek Teatru ZAR. Fotografka. Absolwentka Międzynarodowego Studium Fotografii Kwadrat we Wrocławiu. Prowadzi fotobloga: www.eyetoiandback.blogspot.com.

Magdalena Mądra (fot. Marta Lupa)