Matej Matejka

Matej Matejka - założyciel i prowadzący grupy Studio Matejka. Studiował aktorstwo w Państwowym Konserwatorium w Bratysławie (Słowacja), a następnie aktorstwo muzyczne na Uniwersytecie JAMU w Brnie (Czechy). W latach 2001-2006 był aktorem praskiego studia teatralnego Farma w Jeskyni, współtworząc projekty i przedstawienia: Sonety ciemnej miłości, Podróż na stację oraz SCLAVI/Pieśń emigranta. Od roku 2005 współpracuje z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, gdzie zajmuje się badaniem ekspresji fizycznej w teatrze. Jest też aktorem Teatru ZAR: występuje w trzech częściach Tryptyku Ewangelie dzieciństwa. Prowadzi własne sesje praktyczne pod nazwą Wakening the Listening Body (Budzenie słuchającego ciała) w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, a także z Teatrem ZAR, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracuje z innymi artystami, między innymi z Vivien Wood i Jaro Winarskim. W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu esencji komunikacji performera, w której zarówno taniec, jak i dramat są jedynie wehikułami ekspresji aktorskiej.

Matej Matejka (fot. Karol Jarek)