Tomasz Wierzbowski

Tomasz Wierzbowski - związany z Teatrem ZAR od 2005r. Aktor i muzyk w spektaklach Ewangelie dzieciństwa, Cesarskie cięcie, Anhelli. Wołanie oraz Armine, Sister. Absolwent filologii angielskiej UWr, autor polskiego przekładu „Raportu dla El Greca” Nikosa Kazantzakisa. Interesuje się szczególnie polifoniczną muzyką gruzińską, którą poznawał w trakcie wypraw Teatru ZAR do Tbilisi i Swaneti. Wraz z Aleksandrą Kotecką i Ewą Pasikowską prowadzi projekt wnikliwej pracy z gruzińskim materiałem muzycznym, który zapoczątkowany został sesją pracy z Malchazem Erkvanidze w czerwcu 2014. Efekty tej pracy prezentowane są na koncertach (Wrocław, Londyn).W ramach projektu Armine, Sister poszerza swój warsztat wokalny o pracę z muzyką modalną. Uczy się gry na kanunie pod okiem Arama Kerovpyana.

Tomasz Wierzbowski (fot. Magdalena Mądra)