Projects

Matej Matejka - Anhelli

PERFORMANCES

Przemysław Błaszczak

WORKSHOPS

Iran 1999, chrzest Mandejczyków

EXPEDITIONS

Nikos Kazantzakis - Raport dla El Greca

PUBLICATIONS