Czwarta wyprawa do Gruzji oraz Bułgaria

lipiec/sierpień 2002

Wyprawa odbywa się z zespołem, który będzie stanowił pierwszy skład kształtującego się teatru i zarazem pierwotną obsadę powstającego przedstawienia bazującego na doświadczeniu m.in. już odbytych wypraw: Jarosław Fret, Kamila Klamut, Ditte Berkeley, Ewa Pasikowska, Dawid Zysnarski, Dominik Kościelak, Łukasz Grabek, Marek Żerański.

Pierwszym etapem podróży jest Tbilisi. Jednak głównym celem wyprawy jest powrót do Swanetii, gdzie zespół nawiązuje współpracę i przyjaźń z rodziną Pilipani praktykującą w Mestii tradycje muzyczne Swanów – Eptime Pilipani jest założycielem muzycznego zespołu RIHO. Najistotniejszym doświadczeniem czwartej wyprawy do Gruzji z perspektywy dalszej działalności kształtującego się teatru jest nauka przez zespół pieśni zar usłyszanej przez Jarosława Freta i Kamilę Klamut w 2001 roku podczas wyprawy do Mestii.

Podczas tej samej podróży zespół udaje się również po raz kolejny do Bułgarii i górskiego miasteczka Pirin, gdzie styka się z żeńską tradycją głosową zamieszkujących miasteczko kobiet.

Po tej wyprawie zespół przyjmuje nazwę Teatr ZAR.

Wyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, Gruzjawyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, Gruzja, Pilipani, RIHO EnsambleWyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, BułgariaWyprawy Teatru ZAR, BułgariaWyprawy Teatru ZAR
Wyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, Gruzjawyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, Gruzja, Pilipani, RIHO EnsambleWyprawy Teatru ZAR, GruzjaWyprawy Teatru ZAR, BułgariaWyprawy Teatru ZAR, BułgariaWyprawy Teatru ZAR