Wyjazd do Lwowa w celu praktycznej pracy nad irmosami z Natalią Polovynką

sierpień 2004

W projekcie pracy nad irmosami we Lwowie uczestniczyły: Ditte Berkeley, Aleksandra Kotecka i Ewa Pasikowska. Praca nad irmosami członków zespołu, którzy wyjechali do Lwowa staje się jedną z pierwszych inspiracji Teatru ZAR w obrębie monodycznej tradycji muzycznej.

 

Teatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, Lwów
Teatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, LwówTeatr ZAR, irmos, Lwów