Obrazy z Anatolii. Wystawa fotografii Magdaleny Mądrej

listopad 2012 - maj 2013

Prezentowane zdjęcia to niewielki wybór spośród tysiąca ujęć, jakimi próbowałam utrwalić nasze doświadczanie Anatolii w lipcu 2012 roku. Podczas kilkudniowej wyprawy odwiedziliśmy miejsca, gdzie przed 1915 rokiem mieszkali Ormianie, między innymi pozostałości miast Palu, Harput.

Spotykaliśmy tam mieszkańców okolicznych wiosek, słuchaliśmy ich opowieści, widzieliśmy ruiny świątyń ormiańskich we wsiach i miastach tętniących codziennym życiem. Doświadczyliśmy niezwykłej gościnności społeczności Zaza i Kurdów, gdzie dengbeszowie porwali nas w świat muzycznych historii i do wspólnego tańca. To była trudna podróż. Miejsca i ludzie, których nie ma – dla nich śpiewaliśmy w zniszczonych kościołach, gdzie tylko podcinane przez „współczesnych obcych” kolumny wznoszą swoje modlitwy.

Ten mały zbiór tego-co-było - gdyby użyć Barthes’owskiej myśli o fotograficznym dowodzie zaistnienia zdarzenia: to wizualne zbieractwo - chciałabym zadedykować naszym przewodnikom i opiekunom: Aramowi Kerovpyanowi i Altuğowi Yılmazowi.

Specjalne podziękowania chciałbym złożyć Tomaszowi Adamowi Fularskiemu, któremu te fotografie zawdzięczają swoje tchnienie.

Magdalena Mądra

Obrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z Anatolii
Obrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z AnatoliiObrazy z Anatolii