Medz Yeghern

24 kwietnia 2015

Zapraszamy do udziału w akcji flashmobowej "Medz Yeghern - palimpsest pamięci"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Medz Yeghern – palimpsest pamięci”. Projekt ten obejmuje serię wydarzeń artystycznych: flashmobów, happeningów oraz spotkań związanych z przypadającą na dzień 24 kwietnia 2015 roku setną rocznicą Ludobójstwa Ormian. Wydarzenia te odbędą się równolegle w centrach oraz ośrodkach kulturalnych i artystycznych największych polskich miast, a ich kumulacja nastąpi o godzinie 19.15 dnia 24 kwietnia z wyjątkiem Wrocławia, gdzie akcja flasmobowa odbędzie się o godz. 20:15 na placu przed Kościołem Garnizonowym. Tytułem wydarzenia "Medz Yeghern - palimpsest pamięci" nawiązujemy do użytego po raz pierwszy w roku 1911 przez ormiańskiego dziennikarza i aktywistę Khatchadoura Maloumiana terminu oznaczającego "Wielką Zbrodnię". Określenie to stało się armeńskim synonimem słowa "Ludobójstwo". Wybór słów "Medz Yeghern" na nazwę projektu jest celowym działaniem zmierzającym do upowszechnienia tego terminu oraz spowodowania, aby zaistniał on w świadomości i pamięci odbiorców planowanych wydarzeń.

Akcja flashmobowa "Medz Yeghern - palimpsest pamięci" zaplanowana jest dla grupy zebranej przy pomocy mediów społecznościowych. Centralnym jej punktem będzie wykonany równocześnie gest położenia na ziemi niedużego kamienia, garści piasku albo owocu granatu - wszystkie te obiekty mają symboliczne znaczenie i wiążą się w szczególny sposób z dziejami Ormian (sypanie garści piasku nawiązuje do obrazu niszczejących pod piachem pustyni ruin ormiańskich świątyń, których podcięte kolumny stały się metaforą i symbolem Ludobójstwa Ormian. Owoc granatu to symbol płodności, długowieczności).

Poprzez ten prosty, najmniejszy gest jak sypanie piachu trzymanego w dłoni, wykonywany równocześnie i świadomie przez grupę kilkudziesięciu performerów uczestnicy będą mogli zabrać głos oraz przyjąć odpowiedzialność za przechowywanie pamięci minionych wydarzeń, a także za obowiązek przypomnienia oraz uświadomienia skali i znaczenia wydarzeń roku 1915. Działania te będą miały również znaczenie szersze: poruszą problem zachowania oraz niesienia pamięci, rolę i znaczenie, jakie mogą mieć działania performatywne w mówieniu o historii i przypominaniu minionych zdarzeń.

Załączamy narzędzia przydatne do organizacji przedsięwzięcia oraz rys historyczny.

Medz Yeghern – palimpsest pamięci
Medz Yeghern – palimpsest pamięci
ZałącznikWielkość
Medz Yeghern – rys historyczny104.97 KB
Raport z akcji58.8 KB